• Tầm nhìn Chiến lược
  • Thiết bị hiện đại, đồng bộ
  • Kiểm soát chặt chẽ
  • Kiếm tìm Thành công

Phòng và Trị bệnh

Những yếu tố gây bệnh trên heo

Những yếu tố gây bệnh trên heo

9/5/2015

 Khi kiểm tra nguyên nhân của bệnh chúng ta rất dễ suy nghĩ đến vi sinh vật mang mầm bệnh trước tiên......

Loại bỏ bệnh PRRS: Làm thế nào xác định đàn âm tính?/ PRRS virus elimination: How to prove herd negativity?

Loại bỏ bệnh PRRS: Làm thế nào xác định đàn âm tính?/ PRRS virus elimination: How to prove herd negativity?

8/31/2015

 Một trong những thách thức khi loại bỏ dịch bệnh là phải đảm bảo rằng tất cả tác nhân gây bệnh đã thật sự được loại bỏ khỏi đàn

Bệnh tiêu chảy ở heo con do Isospora Suis

Bệnh tiêu chảy ở heo con do Isospora Suis

8/20/2015

 Isospora suis là nguyên sinh động vật (protozoa), có dạng hình cầu đường kính 20 micrometer, được gọi là noãn nang, là một trong những nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy ở heo con. Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới, tại châu Âu tỷ lệ nhiễm từ 26,9- 62,25% và ở Việt Nam bệnh phổ biến trong các trại, hộ chăn nuôi với tỷ lệ nhiễm từ 20-56%.

NƯỚC UỐNG SẠCH – MỘT BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH QUAN TRỌNG CHO GIA SÚC, GIA CẦM

NƯỚC UỐNG SẠCH – MỘT BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH QUAN TRỌNG CHO GIA SÚC, GIA CẦM

8/20/2015

 Trong số những chất dinh dưỡng cho động vật nuôi, nước là chất dinh dưỡng rẻ nhất nhưng lại quan trọng nhất. Mỗi ngày, một con lợn nuôi thịt uống một lượng nước bằng một phần mười khối lượng cơ thể của chúng

Bệnh tai xanh PRRS

Bệnh tai xanh PRRS

8/4/2015

BỆNH TAI XANH TRÊN LỢN(PRRS) (Pig Reproductive and Respiratory Syndrom ) Hiện nay, dịch heo tai xanh đang bùng phát mạnh ở một số tỉnh kh...

Chia sẻ bài viết: 

Video tư liệu