• Tầm nhìn Chiến lược
  • Thiết bị hiện đại, đồng bộ
  • Kiểm soát chặt chẽ
  • Kiếm tìm Thành công

Vịt

J311 (Hỗn hợp cho vịt ngan thịt từ 1 đến 21 ngày tuổi)

Hỗn hợp cho vịt ngan thịt từ 1 đến 21 ngày tuổi

J312 (Hỗn hợp cho vịt ngan thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán)

Hỗn hợp cho vịt ngan thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán

J315 (Hỗn hợp cho vịt thịt từ 22 ngày đến xuất bán)

Hỗn hợp cho vịt thịt từ 22 ngày đến xuất bán

J315S (Hỗn hợp cho vịt ngan thịt từ 22 ngày đến xuất)

Hỗn hợp cho vịt ngan thịt từ 22 ngày đến xuất


Đầu tiên « Trước1 - 2Sau » Cuối cùngChia sẻ bài viết: