• Tầm nhìn Chiến lược
  • Thiết bị hiện đại, đồng bộ
  • Kiểm soát chặt chẽ
  • Kiếm tìm Thành công

Cá có vảy

J8011 (Hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi và cá diêu hồng từ 1 đến 5g)

Hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi và cá diêu hồng từ 1 đến 5g

J8012 (Hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi và cá diêu hồng từ 5 đến 10g)

Hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi và cá diêu hồng từ 5 đến 10g

J8013 (Hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi và cá diêu hồng từ 20 đến 200g)

Hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi và cá diêu hồng từ 20 đến 200g

J8014 (Hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi và cá diêu hồng từ 200 đến 500g)

Hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi và cá diêu hồng từ 200 đến 500g


Đầu tiên « Trước1 - 2 - 3Sau » Cuối cùngChia sẻ bài viết: