• Tầm nhìn Chiến lược
  • Thiết bị hiện đại, đồng bộ
  • Kiểm soát chặt chẽ
  • Kiếm tìm Thành công

Gà thịt

J214 (Hỗn hợp cho gà thịt từ 43 ngày - Xuất bán)

Hỗn hợp cho gà thịt từ 43 ngày - Xuất bán

J211 (Hỗn hợp cho gà thịt từ 1 đến 14 ngày tuổi)

Hỗn hợp cho gà thịt từ 1 đến 14 ngày tuổi

J212 (Hỗn hợp cho gà thịt từ 15 đến 28 ngày tuổi)

Hỗn hợp cho gà thịt từ 15 đến 28 ngày tuổi

J213 (Hỗn hợp cho gà thịt từ 29 đến 42 ngày tuổi)

Hỗn hợp cho gà thịt từ 29 đến 42 ngày tuổi


Đầu tiên « Trước1 - 2 - 3Sau » Cuối cùngChia sẻ bài viết: