• Tầm nhìn Chiến lược
  • Thiết bị hiện đại, đồng bộ
  • Kiểm soát chặt chẽ
  • Kiếm tìm Thành công

Thức ăn Thủy sản

Chúng tôi cam kết tạo ra các giải pháp cải tiến để nâng cao năng suất nuôi trồng thủy sản. Những chuyên gia tư vấn nuôi trồng thủy sản của chúng tôi rất giàu về kiến thức, kinh nghiệm và nghiên cứu để cung cấp cho nông dân các giải pháp dinh dưỡng tốt nhất và dịch vụ cho các loài canh tác.

Chúng tôi cung cấp các loại sản phẩm dinh dưỡng cho các loại cá, ếch cho từng giai đoạn, từng hệ thống nuôi trồng, phương thức quản lý và cho ăn. Một bộ đầy đủ các công cụ độc quyền được phát triển trong những năm qua sẽ giúp những nhà tư vấn dinh dưỡng vật nuôi của chúng tôi để tạo ra các công thức và các chương trình cho ăn mang lại kết quả có thể đo lường được.
 Chia sẻ bài viết: