• Tầm nhìn Chiến lược
  • Thiết bị hiện đại, đồng bộ
  • Kiểm soát chặt chẽ
  • Kiếm tìm Thành công

Thức ăn Gia súc

Nhu cầu dinh dưỡng của lợn tùy thuộc nhiều yếu tố, bao gồm giống, mùa vụ, tuổi tác, sức khoẻ gia súc, giai đoạn trong chu kỳ sống. Một khẩu phần đồng nhất cho toàn đàn có thể sẽ không đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu khác nhau của tất cả con vật. Mấu chốt để cấu tạo chương trình cho ăn tối ưu cho lợn là khả năng đề ra quyết định chính xác và đáp ứng nhu cầu dưỡng chất cho từng giai đoạn khác nhau của lợn.

Nguyên liệu là yếu tố dễ bị  tác động đến chất lượng sản phẩm do vậy chúng tôi đã và đang đầu tư tốt nhất cho việc lựa trọn nguyên liệu đầu vào để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho vật nuôi.

Các chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi căn cứ theo nhu cầu dinh dưỡng kết hợp với nguồn nguyên liệu đã thiết kế lên chương trình dinh dưỡng cho lợn phù hợp với từng giai đoạn, mùa vụ, tuổi tác nhằm đạt mong đợi về năng suất và kết quả kinh doanh


  Chia sẻ bài viết: