•  
  •  

Hướng dẫn cách sử dụng cám JUMBO trong chăn nuôi vịt - ngan

 
   Trong chăn nuôi vịt ngan bà con và các trang trại lớn thường thường chăn nuôi vịt ngan thương phẩm để lấy thịt hoặc chăn nuôi vịt ngan đẻ trứng.

* Đối với chăn nuôi vịt – ngan thương phẩm lấy thịt chúng ta chia làm 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: từ 1-21 ngày tuổi sử dụng sản phẩm J311

Giai đoạn 2: từ 22 ngày tuổi đến xuất bán sử dụng sản phẩm J312

* Đối với chăn nuôi vịt – ngan sinh sản chia làm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn vịt – ngan con:

Giai đoạn 1: từ 1-28 ngày tuổi (đối với vịt chuyên thịt), hoặc từ 1-21 ngày tuổi ( đối với vịt chuyên trứng)

Giai đoạn 2: từ 29 ngày tuổi (đối với vịt chuyên thịt), hoặc từ 2 ngày tuổi ( đối với vịt chuyên trứng) đến 56 ngày tuổi


- Giai đoạn vịt – ngan hậu bị: Giai đoạn 9 tuần tuổi đến trước đẻ 2 tuần

- Giai đoạn vịt – ngan sinh sản: vịt chuyên thịt 40-42 tuần đẻ, vịt chuyên chứng 52 tuần đẻ sử dụng sản phẩm J313

* Các vấn đề khác cần quan tâm

- Kiểm tra sức khỏe đàn vịt ngan hàng ngày

- Thay nước và cung cấp nước uống đầy đủ (nhu cầu nước uống 500-600ml/con/ngày

- Thường xuyên bổ sung thêm chất độn chuồng

- Phải định kỳ kiểm tra khối lượng cơ thể vịt ngan để điều chỉnh thức ăn

- Nuôi vịt ngan chăn thả phải xác định lượng thức ăn tự kiếm được để bổ sung cho hợp lý

- Theo dõi, ghi chép đầy đủ

 


Nguồn: Nguyễn Phong

Tags:
 Minh Hiếu - Hưng Yên

Tin tức khác
Chia sẻ bài viết: 

Video tư liệu